پیچک ( فریبا شش بلوکی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- غریبانه :: هم صدایم باز کن در را به من(فریبا شش بلوکی )
- دل پاک :: ای خدا !تنهای تنها مانده ام( فریبا شش بلوکی)
- نمی خواهم :: کی کسی حال مرا پرسیده است ؟(فریبا شش بلوکی)
- منا جات :: من خدا را دیده ام(فریبا شش بلوکی)
- سوء تفاهم :: تو ندانستی چه می خواهم زتو(فریبا شش بلوکی)
- آرزو :: کاش از دنیا دمی فارغ شوم(فریبا شش بلوکی)
- قانع :: آبشار حوصله سر می رود(فریبا شش بلوکی)
- پیله :: باد می نالد به گوشم بارها(فریبا شش بلوکی)
- بعد از این :: این بنفشه ها کجا روییده اند (فریبا شش بلوکی )
- می روم :: می روم تا زندگی را من نبازم بی بها(فریبا شش بلوکی)
- عشق باید :: عشق باید از زمین تا آسمان(فریبا شش بلوکی )
- پیام مرگ :: پنج شنبه بودقبرستان شلوغ(فریبا شش بلوکی )
- مهربانی ::سوزنی در دست گیرو(فریبا شش بلوکی)
- رنگ چشمت :: رنگ پاییز است این بی تابی ام(فریبا شش بلوکی)
- نیمه شب :: در سکوت نیمه شب تنهاترم(فریبا شش بلوکی)
- جاده ::جاده می پیچد به سوی انتها(فریبا شش بلوکی)
- گرداب :: از نگاهم خستگی ها را بگیر(فریبا شش بلوکی )
- سحر :: با نسیم آمیختم در هوا غرق شدم(فریبا شش بلوکی)
- وعده گاه :: روی دیوار نوشت این مکانیست مقدس(فریبا شش بلوکی)
- گول :: بیخودی خندیدیم(فریبا شش بلوکی )
- بی ریا :: بی ریا فریاد کردم بشنوید(فریبا شش بلوکی)
- مسافر ::از کجا آمد ه ای که چنین نمناکی!(فریبا شش بلوکی )
- صبر : یک طرف لیوان آبی واژگون(فریبا شش بلوکی )
- شقایق :: شقایق گفت :با خنده(فریبا شش بلوکی )
- گذشت زمان :: هیچ چیز قابل برگشتن نیست(فریبا شش بلوکی)
- برای میلادم :: که امروزست آن روزی(فریبا شش بلوکی)
- پرندۀ عاشق :: پرنده نیز عاشق بود(فریبا شش بلوکی )
- ببخشا :: ببخشا گر که گفتم بی وفایی(فریبا شش بلوکی)
- تفاوت :: درون آینه یک زن(فریبا شش بلوکی)
- مرگ :: خدایا! خالق یکتای دانا!(فریبا شش بلوکی)
- رنگ دگر :: این همه سرخ و سفید(فریبا شش بلوکی)
- جستجو :: کوچه ای غمگین و خسته(فریبا شش بلوکی)
- شاد :: می زنم کبریت بر تنهایی ام(فریبا شش بلوکی)
- شبی :: شبی با شعرهایم گریه کردم(فریبا شش بلوکی)
- وصیت :: بودنم را هیچ کس باور نداشت(فریبا شش بلوکی)
- آزار :: دوست دارم گاهی آزارت دهم(فریبا شش بلوکی)
- عاشقی :: عاشقی روح مرا آزرده است(فریبا شش بلوکی)
- جمعه :: کوچه های جمعه باران خورده بود(فریبا شش بلوکی)
- مسافر باران :: سیلی باران به گوشم می زند(فریبا شش بلوکی)
- درخت :: باز از بوی درخت(فریبا شش بلوکی )
- شبانه :: برای گریه هایم بسی بهانه دارم(فریبا شش بلوکی)
- آزاد ::دلم تنگ و دلم تنگ و دلم تنگ(فریبا شش بلوکی )
- بيخودي :: فکر تو را چرا کنم؟(فریبا شش بلوکی )
- باران :: باز اي باران ببار(فریبا شش بلوکی )
- گفتمش :: گفتمش سيب گفتمش سيب(فریبا شش بلوکی )
- بی تو :: دیدی که بهار بی تو سرد است(فریبا شش بلوکی)
- دل من :: دل من تنها بوددل من هرزه نبود(فریبا شش بلوکی)
- زندگي :: زندگي در نظرم(فریبا شش بلوکی )
- زنجير :: روز ها مي گذرند(فریبا شش بلوکی)
- پرنده :: پرنده را ديدم پرنده را ديدم(فریبا شش بلوکی )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد